Colonya Caixa Pollença

Logo ruralvía

 Catalá

Colonya i Funcas signen un acord de finançament del Programa Funcas d'estímul a l'educació financera13/02/2018

En el marc del programa de Funcas d'estímul a l'educació financera, Colonya durà a terme el curs "Educació financera: jubilació i plans de pensions", adreçat a majors de 55 anys, l'objectiu del qual serà donar a conèixer conceptes fonamentals per a la presa de decisions en l'economia domèstica i les finances personals.

Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença segueix fidel als seus orígens, recolzant iniciatives de caire educatiu a tots els nivells, participant, en aquest cas, en un programa d'educació financera patrocinat per Funcas, institució de caire privat, sense ànim de lucre, creada i finançada per la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis (CECA) per a dur a terme activitats que redundin en benefici de la societat, promoguin l'estalvi i contribueixin a estendre el coneixement de les caixes d'estalvis.