Colonya Caixa Pollença

Logo ruralvía

 Catalá

Nomenament Josep A. Cifre, president de Colonya, secretari del Consell d'Administració i de l'Assemblea General CECA22/03/2018

La Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvi (CECA), de la qual Colonya en forma part, compleix enguany els 90 anys d’existència. En el transcurs de la 111 ena Assemblea General d’aquesta Entitat, celebrada en data de 20 de març proper passat, es va informar que la inversió en Obra Social del sector havia superat els 800 milions d’euros el 2017 i que els dipòsits gestionats per les entitats associades suposen el 39% del sector financer espanyol.  Des de l’any 2012, a conseqüència de la reestructuració del sector, Colonya forma part també del seu Consell d’Administració.

A la mateixa reunió, 111ena Assemblea General Ordinària de CECA, el president de Colonya, Josep Antoni Cifre Rodríguez, va ser nomenat secretari del Consell d’Administració i de l’Assemblea General de CECA.

Aquest nomenament és per Colonya un honor i tot un privilegi.