Colonya Caixa Pollença

Logo ruralvía

 Català

Microcrèdits i Crèdits Socials

       EIF                  Colonya caixa pollença                  European_Commission.svg                                                                                      

Colonya ha signat dos nous acords amb el Fons Europeu d'Inversions FEI en el marc del Programa de la Unió Europea per l'Ocupació i la Innovació Social "Easi" amb l'objectiu de promoure una ocupació sostenible que aporti protecció, combatí l'exclusió social i la pobresa i millori les condicions de treball a través de:


Microcrèdits per a macroidees: com a suport financer per fer realitat o impulsar les idees de les persones amb majors dificultats d'accés al crèdit i a l'ocupació a través d'un programa de microcrèdits, tant préstecs com pòlisses de crèdit dirigit a autònoms, emprenedors, startups i microempreses (de menys de 10 treballadors i menys de 2 milions d'€ de facturació), amb un import màxim de 25.000€ i un termini de fins a 6 anys.

Crèdits per a entitats socials: com a suport financer d'aquells que treballen per a millorar la situació econòmica i social de tots nosaltres a través d'un programa d'economia social, dirigit a ONG, fundacions, cooperatives, associacions i empreses socials amb un import màxim de 500.000 € i un termini de fins a 10 anys.

En ambdós programes, es tracta de productes innovadors: el programa de microcrèdits és pràcticament exclusiu a Balears i el d'economia social, exclusiu a tota Espanya. Colonya, malgrat ser una entitat de dimensió reduïda, té el reconeixement de les institucions europees.


No dubti en sol·licitar més informació a qualsevol oficina de Colonya, Caixa Pollença.