Colonya Caixa Pollença

Logo ruralvía

 Catalá
Description
Description
Description

Renovació Òrgans de Govern: Sorteig d'Impositors22/02/2019

 

logo vertical blanco

 

ANUNCI RELATIU AL PROCÉS DE RENOVACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

- SORTEIG DIMPOSITORS -

D’acord en l’establert a l’article 10è, secció 1ª, capítol I, títol III del Reglament Electoral i de Règim Intern de la nostra Entitat, aprovat per l’Assemblea General el 12 de juny de 2015, anunciem que el proper dia 18 de març de 2019, a les 12:00 hores, tindrà lloc a la seu social de l’Entitat, ubicada a la Plaça Major, 7 de Pollença, el sorteig d’impositors que serà públic i que es realitzarà amb presència de Notari. Per mitjà de l’esmentat sorteig s’elegiran:

- Compromissaris titulars, en nombre de 90.

- Els corresponents suplents, en nombre de 90.

 

 

Pollença, a 22 de febrer de 2019

La Comissió Electoral

 

 

 

XXXVII Premi Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifre de Colonya

 

Inauguració Bust de Clara Hammerl

Estalvi Ètic