Colonya Caixa Pollença

Logo ruralvía

 Catalá

Conclusions de l'Anuari de l'educació 201624/11/2016

Ahir, es va presentar l'Anuari de l'Educació de les Illes Balears del 2016, resultat del conveni de col·laboració entre la Fundació Guillem Cifre de Colonya i la Universitat de les Illes Balears. Així, i d'acord amb el present conveni, l'Anuari de l'Educació de les Illes Balears és una iniciativa del Grup d'Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES) de la Universitat de les Illes Balears, coordinat i dirigit per la doctora Carmen Orte Socias.

Del recull de dades estadístiques de les Illes Balears en matèria educativa, podem extreure el següent;

- La diferència d'èxit educatiu entre l'alumnat estranger i l'autòcton continua sent àmplia. 6.313 alumnes espanyols titulats (un 85% del total), i 704 de 1.041 estrangers (un 68%).
- Aquestes xifres, provoquen que les Balears es situïn al capdamunt del fracàs escolar i per sota de la mitjana espanyola en titulació a Secundària.
- Al curs 2015/16 va haver-hi 26.119 alumnes estrangers, 2.267 més que l'any anterior. Aquests representen un 14,49% del total.
- La procedència de l'alumnat ja no és principalment de Llatinoamèrica (tercer lloc actualment), al capdavant es situa Àfrica seguida d'Europa. Es denota alhora un increment dels alumnes asiàtics. 
- Els alumnes estrangers es distribueixen un 82% als centres públics i un 18% als concertats.

Un dels principals reptes de l'elaboració de l'Anuari és servir d'ajuda per a la consecució d'objectius que es consideren claus en l'educació balear, tals com situar l'educació com un valor clau i fonamental, fer front a la consecució d'un pacte social i polític, construir nous centres i millorar els resultats educatius.

Ja pots descarregar-te l'anuari aquí