Colonya Caixa Pollença

Logo ruralvía

 Catalá

La Fundació Guillem Cifre de Colonya ha col·laborat amb les 13es jornades de Terra, Ànima i Societat16/10/2017

La Fundació Guillem Cifre de Colonya ha col·laborat amb les 13es jornades de Terra, Ànima i Societat, celebrades els dies 14 i 15 d'octubre al Convent de Sant Domingo de Pollença, sota el lema Educació per la Vida, Poc a Poc Mallorca, és un moviment de persones que, des de 1998, inspira, impulsa i crea accions locals per cuidar la terra, l'ànima i la societat. És un activisme de servei que integra l'ecologia, l'espiritualitat, l'economia de felicitat i l'educació en una atmosfera d'esperit lliure i de servei a la comunitat.