Colonya Caixa Pollença

Logo ruralvía

 Catalá

Reelecció del President de Colonya29/12/2016

Dilluns dia 19 de desembre en la reunió del Consell d'Administració es reelegí per unanimitat al Sr. Josep A. Cifre Rodríguez com a president de Colonya, Caixa Pollença, càrrec que ocupa des de l'any 2008. 

Josep Antoni inicià el primer contacte amb Colonya des de ben petit, ja més endavant, immers en els seus estudis del postgrau de la Universitat, trobà en Colonya Caixa Pollença la via d'accés al finançament. L'any 2007 fou designat pel Consell de Mallorca com a representant dins l'Assemblea de Colonya la qual l'elegeix com a membre del Consell d'Administració ocupant el càrrec de secretari. L'any 2008 fou elegit pel Consell d'Administració com a President als seus 36 anys.
Un càrrec no executiu que implica gran responsabilitat i que el Sr. Josep Antoni Cifre Rodríguez ha sabut compatibilitzar amb les seves tasques professionals, demostrant des del primer dia una gran capacitat de lideratge i compromís, des del seu caràcter franc i senzill, el que fa que sigui tan apreciat pels membres de l'entitat.