Colonya Caixa Pollença

Logo ruralvía

 Catalá

Microcrèdits i Crèdits Socials

       EIF                  Colonya caixa pollença                  European_Commission.svg                                                                                      

Colonya ha signat dos nous acords amb el Fons Europeu d'Inversions FEI en el marc del Programa de la Unió Europea per l'Ocupació i la Innovació Social "Easi" amb l'objectiu de promoure una ocupació sostenible que aporti protecció, combatí l'exclusió social i la pobresa i millori les condicions de treball a través de:


Microcrèdits per a macroidees: com a suport financer per fer realitat o impulsar les idees de les persones amb majors dificultats d'accés al crèdit i a l'ocupació a través d'un programa de microcrèdits, tant préstecs com pòlisses de crèdit dirigit a autònoms, emprenedors, startups i microempreses (de menys de 10 treballadors i menys de 2 milions d'€ de facturació), amb un import màxim de 25.000€ i un termini de fins a 6 anys.

Crèdits per a entitats socials: com a suport financer d'aquells que treballen per a millorar la situació econòmica i social de tots nosaltres a través d'un programa d'economia social, dirigit a ONG, fundacions, cooperatives, associacions i empreses socials amb un import màxim de 500.000 € i un termini de fins a 10 anys.

En ambdós programes, es tracta de productes innovadors: el programa de microcrèdits és pràcticament exclusiu a Balears i el d'economia social, exclusiu a tota Espanya. Colonya, malgrat ser una entitat de dimensió reduïda, té el reconeixement de les institucions europees.

Aquest finançament compta amb una garantia finançada per la Unió Europea en el marc del Programa per l'Ocupació i la Innovació Social "Easi". Dit finançament compta amb el suport de la Unió Europea en el marc de l'instrument financer de garantia establert de conformitat amb el Reglament (UE) nº1296/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a un Programa de la Unió Europea per l'Ocupació i la Innovació Social "Easi".


No dubti en sol·licitar més informació a qualsevol oficina de Colonya, Caixa Pollença.

Altra informació general del programa:

http://ec.europa.eu/social/easi

http://ec.europa.eu/social/microfinance

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=2914&langId=en