Colonya Caixa Pollença

Logo ruralvía

 Catalá

Celebrada l'Assemblea de Colonya21/12/2016

Imatge Assemblea General Extraordinaria Colonya

El passat dijous dia 15 de desembre es va celebrar l'Assemblea General Extraordinària de Colonya en la qual varen prendre possessió els nous consellers generals provinents de grups d'impositors, entitats d'interessos col·lectius i empleats. 

En primer lloc es varen nomenar els nous membres del Consell d'Administració que actualment es troba format per 11 vocals, entre els quals 6 són independents. A continuació nomenaren els nous membres de la Comissió de Control formada per 5 comissionats. 

Aquests nomenaments, en virtut dels Estatuts de l'entitat seran comunicat al Banc d'Espanya i al Govern Balear en els terminis corresponents.