Colonya Caixa Pollença

Logo ruralvía

 Catalá

Celebrada l'Assemblea Ordinària de Colonya 04/07/2017

El passat divendres 30 de juny es va celebrar l'Assemblea General Ordinària de Colonya, en la que es varen aprovar els comptes anuals, tant individuals com consolidats, així com la proposta de distribució d'excedents a l'Obra Social de la Fundació Guillem Cifre de Colonya.