preloader logo

Canal de denúncies

Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença compta amb un Codi de Conducta i Actuació que és d'obligat compliment per a tots els empleats i en totes les activitats i negocis de Grup. Regula les conductes permeses i prohibides tant en les relacions internes com en les que es desenvolupen amb tercers.

El Canal de Denúncies és un mecanisme a través del qual tots els Empleats de l'Entitat i, si escau, col·laboradors externs, poden comunicar els actes presumptament il·lícites i / o els incompliments de el Codi de Conducta dels que tinguin coneixement en el desenvolupament de les seves funcions professionals a través de les següents vies:

  • De forma verbal, personalment davant el Departament de Compliment Normatiu i Control Intern o, a través del telèfon núm 971 86 94 04, que s'encarregarà de recollir-la per escrit.
  • Per correu electrònic a la següent adreça canaldedenuncias@colonya.es, el destinatari serà el responsable de canal de denúncies, que informarà de l'assumpte en qüestió a l'òrgan de Control.
  • Mitjançant carta dirigida a l'adreça de correu postal "Colonya, Caixa Pollença - Canal de Denúncies - Plaça Major 7, 2n, 07460 Pollença, Illes Balears.

L'Òrgan de Control de Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença, compost pel Comitè de Direcció, recolzant-se en el Departament de Compliment Normatiu i Control Intern, serà el responsable de la gestió de Canal de Denúncies per al tractament i investigació de les comunicacions rebudes. Aquest òrgan ha d'assegurar que totes les consultes, denúncies, o queixes rebudes s'analitzin de forma independent i confidencial. Així mateix, ha de garantir la confidencialitat de la identitat de la persona que la planteja i de l'denunciat o denunciats, informant tan sols a les persones estrictament necessàries en el procés, vetllant pel compliment de les disposicions aplicables en matèria de protecció de dades, així com per els drets fonamentals dels subjectes implicats.

L'accés a les dades contingudes en canal de denúncies quedarà limitat exclusivament a l'Òrgan de Control i a el Departament de Compliment Normatiu i Control Intern, excepte en aquells casos en què a requeriment de les autoritats judicials dins d'un procediment judicial es requereixi revelar la seva identitat i, només quan procedís l'adopció de mesures disciplinàries contra un treballador, a el personal amb funcions de gestió i control de recursos humans. Així mateix, l'informem que les dades es conservaran en el sistema únicament el temps imprescindible per a l'esbrinament dels fets denunciats, amb un límit de tres mesos des de la seva introducció al canal, llevat que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència de l'funcionament de l' model de prevenció de la comissió de delictes per la persona jurídica.

No tenim intenció de fer cap cessió o transferència internacional de les seves dades

Si algun dels membres de l'Òrgan de Control o de el Departament de Compliment Normatiu i Control Intern són part de la seva denúncia, quedaran automàticament apartats de l'procediment d'investigació

En qualsevol cas, l'informem que el nostre canal de denúncies li permet optar per realitzar la seva denúncia mantenint l'anonimat. En aquest cas, per tal de garantir l'exactitud i integritat de la informació continguda, l'anonimat ens obligarà a realitzar un major nombre de comprovacions i a extremar les mesures de precaució i cautela abans de prendre una decisió a l'respecte. Li agrairem que ens faciliti una adreça de correu electrònic per poder contactar amb vostè en el cas que necessitem aclarir o ampliar algun aspecte relacionat amb la informació que ens ha transmès.

La legitimació del tractament es basa en l'interès legítim de Caixa Colonya i en el consentiment de la persona interessada. L'informem que no es cediran dades a tercers excepte obligació legal. Com a titular de les dades vostè té dret a accedir, actualitzar, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets. Podeu consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de dades mitjançant la nostra web.

Formulari de denúncies

Dades de la denúncia

Següent

Dades personales

Anterior Enviar

També pot interessar-te

Sabies que...

Assegurança de llar per a un habitatge en lloguer, qui l'ha de pagar?
Assegurança de llar per a un habitatge en lloguer, qui l'ha de pagar?

Tant si ets arrendatari com inquilí, la pregunta és la mateixa: qui paga l'asseg...

Veure més
Desmuntant llegendes urbanes sobre el pagament amb el mòbil
Desmuntant llegendes urbanes sobre el pagament amb el mòbil

Amb el creixement de les noves tecnologies, els telèfons mòbils i les seves apli...

Veure més
Seguretat a la banca electrònica
Seguretat a la banca electrònica

Colonya, Caixa Pollença us recomana una sèrie de punts a tenir en compte a l'hor...

Veure més
Som una banca ètica
Som una banca ètica

No és tan sols un producte financer és una forma de ser, una forma de fer, d'abo...

Veure més

El dia a dia

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, visita la Fàbrica de Can Morató, propera seu de Colonya.
La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, visita la Fàbrica de Can Morató, propera seu de Colonya.

Veure més
Colonya col·labora amb la formació de docents i coordinadors d'aules d'emprenedoria en economia social i finances ètiques
Colonya col·labora amb la formació de docents i coordinadors d'aules d'emprenedoria en economia social i finances ètiques

Veure més
IDI i Colonya, Caixa d’Estalvis de Pollença, impulsen el finançament de projectes empresarials amb caràcter sostenible i ètic
IDI i Colonya, Caixa d’Estalvis de Pollença, impulsen el finançament de projectes empresarials amb caràcter sostenible i ètic

Veure més
Primeres visites dels arquitectes seleccionats pels avantprojectes de la fàbrica de Can Morató
Primeres visites dels arquitectes seleccionats pels avantprojectes de la fàbrica de Can Morató

Veure més

Aquest lloc utilitza cookies, al utilitzar aquest lloc, acceptau l'ús de cookies amb conformitat amb les nostres directrius. Per més informació legeixi la nostra Política de Cookies.
Acceptar