preloader logo
Anunci cens provisional de grans impositors per la renovació parcial dels Òrgans de Govern

Anunci cens provisional de grans impositors per la renovació parcial dels Òrgans de Govern

  • Colonya
  • El dia a dia
  • Anunci cens provisional de grans impositors per la renovació parcial dels Òrgans de Govern
dijous, 24 setembre 2020

D'acord amb l'exposat a l'article 7è, Secció 1ª, Capítol I, Títol III del Reglament Electoral i de Règim Intern de la nostra Entitat, aprovat per l'Assemblea General el 12 de juny de 2015, informam que, a fi de donar-ne difusió i a instàncies de la Comissió Electoral, s'ha procedit a exposar el cens provisional de grans impositors en el tauló d'anuncis de la seu social de l'Entitat a la Plaça Major nº 7, així com al tauló d'anuncis de cada una de les oficines de l'Entitat, per tal que es puguin efectuar les objeccions i reclamacions que es creguin oportunes. Aquest cens conté només una relació de DNIs ordenats de menor a major, entenent-se que aquesta exhibició té el caràcter de notificació als interessats a tots els efectes.

El període d'exhibició serà de 10 dies hàbils, a comptar des de la validació del dit cens provisional, per part de la Comissió Electoral, validació que va esser efectuada en la seva sessió celebrada el 23 de setembre de 2020.


Pollença, a 24 de setembre de 2020


La Comissió Electoral


Aquí podeu descarregar el comunicat en format PDF.

El dia a dia

Presentat l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears 2020.
Presentat l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears 2020.

Veure més
Presentació de l'Anuari de l'educació de les Illes Balears 2020
Presentació de l'Anuari de l'educació de les Illes Balears 2020

Veure més
Presentació de l'Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2020
Presentació de l'Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2020

Veure més
Presentació dels anuaris 2020
Presentació dels anuaris 2020

Veure més

També pot interessar-te

Sabies que...

Assegurança de llar per a un habitatge en lloguer, qui l'ha de pagar?
Assegurança de llar per a un habitatge en lloguer, qui l'ha de pagar?

Tant si ets arrendatari com inquilí, la pregunta és la mateixa: qui paga l'asseg...

Veure més
Desmuntant llegendes urbanes sobre el pagament amb el mòbil
Desmuntant llegendes urbanes sobre el pagament amb el mòbil

Amb el creixement de les noves tecnologies, els telèfons mòbils i les seves apli...

Veure més
Seguretat a la banca electrònica
Seguretat a la banca electrònica

Colonya, Caixa Pollença us recomana una sèrie de punts a tenir en compte a l'hor...

Veure més
Som una banca ètica
Som una banca ètica

No és tan sols un producte financer és una forma de ser, una forma de fer, d'abo...

Veure més

Aquest lloc utilitza cookies, al utilitzar aquest lloc, acceptau l'ús de cookies amb conformitat amb les nostres directrius. Per més informació legeixi la nostra Política de Cookies.
Acceptar